pand

Amalasers BV is an independent Dutch based company and is part of the MTC group which has companies in The Netherlands, Germany, France, Sweden and Turkey.
We aim to develop and market products which enhances the efficiency and safety of our clients companies and operations
Besides the existing range of products we can also supply “on demand” systems which are not readily available or need to be developed as to client specification.
Inquiries are welcome and can be discussed as to feasibility so if you have any “pain points” within your company do not hesitate to contact us, we might be able to provide the correct “pain pill”.


Amalasers BV is een onafhankelijk Nederlands bedrijf en is een dochteronderneming van de MTC groep met bedrijven in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zweden en Turkije.
Ons doel is het ontwikkelen en op de markt brengen van producten die de productiviteit en veiligheid van onze klanten verhogen en/of verbeteren
Naast de bestaande producten kunnen wij ook op aanvraag systemen leveren, systemen die niet kant en klaar verkrijgbaar zijn en die naar klantspecificatie ontwikkeld dienen te worden.
Aanvragen zijn welkom en zullen dan in samenwerking met U beoordeeld worden op haalbaarheid.
Dus, indien U “pijn punten” binnen Uw bedrijf heeft kunnen wij wellicht de juiste “pijnstiller” aanleveren.